پاورپیونت انواع سیستم های تمام هوا - 33 اسلاید

پاورپیونت انواع سیستم های تمام هوا - 33 اسلاید

پاورپیونت انواع سیستم های تمام هوا - 33 اسلاید

پاورپیونت انواع سیستم های تمام هوا

پاورپیونت انواع سیستم های تمام هوا

پاورپیونت انواع سیستم های تمام هوا

پاورپیونت انواع سیستم های تمام هوا

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

معرفي سیستم های تمام هوايي

در یک سیستم CAV حجم هوای فن برابر با حداکثر هوای مورد نیاز فضاها است و دمای فضاها توسط تغییر در دمای هوای خروجی از کویل کنترل می شود.

مزایا :

- طراحی آسان، قابل اتکا و بدون پیچیدگی.
خرید آنلاین