پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش - 30 اسلاید

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش - 30 اسلاید

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش - 30 اسلاید

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

لوله گوارش  لوله ای است که از دهان شروع شده و به مقعد ختم می شود در این رابطه غدد بزاقی ، دندانها، لوزالمعده و....کمک می کنند. ( 9 متر)

لوله گوارش شامل:

Upper : ingestion ( خرد کردن) و Digestion( هضم) را انجام می دهد

Mouth, Esophagus, Stomach, duodenum

Lower: جذب (absorption ) و دفع) (eliminationرا انجام می دهد

Small and Large intestine , Anus, Rectum

 

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش

 

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش

 

وظیفه اصلی گوارش:
خرید آنلاین