پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات) - 30 اسلاید

پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات) - 30 اسلاید

پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات) - 30 اسلاید

پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات)

پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات)

پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات)

پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات)

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دامنه میزبانی

برنج

توت فرنگی

داوودی

کلم چینی

سیب زمینی شیرین

ارزن ایتالیایی

پیاز

سیر

ذرت شیرین

سویا، نیشکر

ارکیده

میخک

آفتابگردان

پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات)

پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات)

کلروز

توقف رشد

تولید پنجه های زیاد

عدم ظهور خوشه و دانه در آلودگی زود هنگام

انتقال با چند گونه زنجره Nephotettix

 

نوارهای آب سوخته روی برگ و پوشش دانه

پیچیدگی وپژمردگی برگها

تراوشات باکتری به صورت قطرات شیری

کرسک (چروکیدگی و پژمردگی برگهای جوان)

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات) است

برای دانلود کل پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات) از لینک زیر استفاده کنید:

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات) است

برای دانلود کل پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات) از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین