پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی - 107 اسلاید

پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی - 107 اسلاید

پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی   - 107 اسلاید

پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی

پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی

پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی

پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

 ديدگاههای پيرامون مفاهيم ارتباط و اطلاع که شامل مفهوم ارتباط ، مفهوم اطلاع ، فرآيند ارتباط ، انواع ارتباط و مدل های ارتباطی می شود و بخش دوم قسمتی از پيشينه یپژوهش در زمينه ی لرتباطات جمعی است که شامل تبليغات سياسی می شود که به تفصيل به هر يک می پردازيم :
 ابتدا با جمله ای زيبا از برنارسيلوتر فيلسوف و شاعر فرانسوی در قرن 12 م آغاز  می کنيم که می گويد : ((ما همچون کودکی هستيم که روی شانه های موجوداتی عظيم ايستاده است اگر می توانيم دورتر و بهتر ببينيم نه از آن روست که ديد ما دقيق تر و عميق تر از آنهاست و يا اينکه از آنها بالاتر هستيم بلکه به اين علت است که به برکت عظمت و بزرگی آنها ، بالا رفته ايم )) . انسان از ديرباز برای آنکه به زندگی خود معنا ببخشد و واقيعت را بشناسد به نظام های ارتباطی که پيش از او وجود داشته اند يعنی نظام های ارتباطی بدوی که متناسب با شرايط زمانی او بودند متوسل شد . در اين دوران ارتباطات جنبه ی ديداری و شنيداری داشت اطلاعات از طريق حواس لامسه ، حرکات چهره و .... از فردی به فرد ديگر منتقل می شود . سخن گفتن و ايجاد ارتباط با ديگران ، احساس اجتماعی بودن را در انسان بر می انگيزد در اين زمان زبان شفاهی موجب انتقال ارزشها و نگرش ها و باورها بود اما به علت محدوديت زمانی و مکانی امکان آن وجود نداشت که اطلاعات به نقاط دور دست برسد . سرانجام پس از  قرن ها و هزاران سال زبان نوشتاری جايگزين زبان شفاهی شد . با اختراع خط تصويری و توسعه کتابت نوع شناخت انسان از خود و جهان پيرامونش تغيير کرد . به ترتيب دستگاه چاپ در قرن 16
توسط گوتنبرگ تحولی شگرف در فرهنگ نوشتاری بوجود آورد پس از مدتی با اختراع برق و سپس تلگراف يا مخابره ی پيام از راه سيم برای نخستين بار توانست محدوديت زمانی را از ميان بردارد . اختراع راديو و پس از آن ماهواره ها در مدار پايين توانستند بر فرآيند شکل گيری ارتباطات بشر تأثير بسزا بگذارند تا به امروز استفاده از صنايع کامپيوتری ، صنايع فيلم سازی و سينما – تلويزيون و صنايع مخابراتی اطلاعات گوناگون از طريق کابل ها از جنس فيبر نوری به ما منتقل می شود که البته بالاترين حجم اطلاعات بدون محدوديت زمان و مکان را شامل می شود .

پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی

 

پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مبانی ارتباطات جمعی از لینک زیر استفاده کنید:

 


خرید آنلاین