دانلود پاورپوینت کارمند صالح - 70 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارمند صالح - 70 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارمند صالح - 70 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

امروزه بر همگان روشن است که سعادت هر جامعه، در مرحله نخست، در گرو داشتن قانون مناسب است؛ قانونی که با نیازها و ساختمان روح و جسم انسان همخوان باشد و کمتر بتوان از آن سوء استفاده کرد. همچنین لازم است جنبه عملی آن هم روشن باشد.
خرید آنلاین