دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی - 70 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی - 70 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی - 70 اسلاید

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی - 70 اسلاید

با نگریستن به تاریخ تکامل کیفی درمییابید که در میانه سالهای 1700 یک انقلاب کشاورزی در کار بود از میانه سالهای 1700 تا میانه سالهای 1900 ما در حال گذرا از انقلاب فن شناختی یا تکنولوژی هستیم و اکنون که به انتهای قرن نزدیک می شوید ،خود را در میانه یک انقلاب اطلاعاتی می یابید .به همین دلیل جامعه معاصر به عنوان جامعه اطلاعاتی یا نوآورانه نیز توصیف شده است اینک ما حتی از ماورا زمان حال حاضر به سوی جامعه پست مدرن یا پسین نو گرا در قرن بیست یکم نظر می افکبیم تاثیر همه اینها بر ما انسانها ،بر برداشتهای ما از واقعیت ،مفاهیم ما از ((خویشتن)) خود،ارزشهایمان و شیوه های رفتارمان چه بوده است ؟ علاوه بر آن تاثیر بر شیوه ای که برای اداره کردن خویشتن خود به منظور رسین به حداکثر توان اجرایی مستمر و کسب ویژگیهای رهبری و تامین قابلیت های لازم برای دگرگونی کردن سازمانها به آن نیار داریم چه بوده است؟

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 


خرید آنلاین