دانلود پاورپوینت مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 42 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 42 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 42 اسلاید

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دانلود پاورپوینت مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 42 اسلاید

مشابه سایر سیستمهای حرکتی در انسان، تولید گفتار نیز نتیجه برهمکنش و هماهنگی بین سيستم عصبي به عنوان کنترل کننده و عضلات به عنوان عملگر می باشد.

دو زیر مجموعه اصلی سیستم تولید گفتار:

سیستم عصبی
خرید آنلاین