دانلود پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان - 31 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

®درجات‌ حرات‌: شامل‌ دماي‌ خشك ta، دماي‌ تر  tw، دماي‌ گويسان‌ tg دمای بدن و ميانگين‌ دماي‌تشعشعي‌ MRT.
خرید آنلاین