دانلود پاورپوینت پرتوشناسی - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت پرتوشناسی - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت پرتوشناسی - 30 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

علم پرتوشناسی توسط ویلهلم کنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 با کشف پرتو ایکس بنا نهاده شد.
خرید آنلاین