دانلود پاورپوینت بهداشت پرتوها - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت پرتوها - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت پرتوها - 31 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

•اگر هسته ای دارای لایه های پر باشد، پایداری آن افزایش می یابد. مانند هسته هلیوم که دو پروتون و دو نوترون دارد ( علت اینکه در فروپاشی عناصر آلفا دهنده هسته هلیوم بصورت یک ذره خارج میشود همین پایداری می باشد)
خرید آنلاین