دانلود پاورپوینت ترمودینامیک - 60 اسلاید

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک - 60 اسلاید

دانلود پاورپوینت ترمودینامیک - 60 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

B -> C (انبساط آدیاباتیک)

 

nهیچ گرمایی بین سیستم و محیط مبادله نمیشود.
خرید آنلاین