پاورپوینت علمی برنامه ریزی منابع - 45 اسلاید

پاورپوینت علمی برنامه ریزی منابع - 45 اسلاید

پاورپوینت علمی برنامه ریزی منابع - 45 اسلاید

پاورپوینت علمی برنامه ریزی منابع - 45 اسلاید

پاورپوینت علمی برنامه ریزی منابع - 45 اسلاید

پاورپوینت علمی برنامه ریزی منابع - 45 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت علمی برنامه ریزی منابع - 45 اسلاید قبل از تعريف ERP و شفاف تر شدن بحث، بهتر است ابتدا منابع يک شركت يا سازمان را بشناسيم.

به‌طور کلي منابع شركت را به چهار منبع اساسي تقسيم مي کنند.

 

ž1.منابع انساني
خرید آنلاین