پاورپوینت علمی هزینه­ یابی چرخه عمر سیستم ERP - سی اسلاید

پاورپوینت علمی هزینه­ یابی چرخه عمر سیستم ERP - سی اسلاید

پاورپوینت علمی هزینه­ یابی چرخه عمر سیستم ERP - سی اسلاید

پاورپوینت علمی هزینه­ یابی چرخه عمر سیستم ERP - سی اسلاید

پاورپوینت علمی هزینه­ یابی چرخه عمر سیستم ERP - سی اسلاید

پاورپوینت علمی هزینه­ یابی چرخه عمر سیستم ERP - سی اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت علمی هزینه­ یابی چرخه عمر سیستم ERP - سی اسلاید یک سیستم ERP، یک بسته نرم افزاری است که از چندین ماژول مانند تولید، فروش، منابع انسانی و مالی تشکیل شده که با هدف یکپارچه کردن داده ها در یک سازمان و فرایند های سازمانی، ایجاد شده است. این بسته های نرم افزاری می توانند سفارشی سازی شده تا نیازهای مشخصی از سازمان را برآورده کند.

¡در مقابل سیستم های اختصاصی توسعه یافته بر اساس نیازمندی های سازمان، سیستم های ERP در ذات خود عمومی هستند. آن ها، منطق خود را در برابر استراتژی، فرهنگ و ساختار یک سازمان، تحمیل کرده و به دفعات، باعث ایجاد تغییرات در زمینه ای می شوند که سازمان کار خود را انجام می دهد. (موسسه SAS ، 1998)
خرید آنلاین