پاورپوینت علمی پزشک خانواده و نظام ارجاع - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی پزشک خانواده و نظام ارجاع - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی پزشک خانواده و نظام ارجاع - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی پزشک خانواده و نظام ارجاع - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی پزشک خانواده و نظام ارجاع - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی پزشک خانواده و نظام ارجاع - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت علمی پزشک خانواده و نظام ارجاع - 30 اسلاید تفکر پزشک خانواده دركشور ما ریشه در فرهنگ ایراني اسلامي دارد و سابقه آن به قرن ها قبل باز مي گردد. در تایيد این گفته، سخني حکيمانه از دانشمند بزرگ كشورمان حکيم زكریاي رازی مي تواند اثبات گر این مطلب باشد آنجا كه مي گوید: "مریض باید كه از ميان اطباي موثق به یک تن اقتصار ورزد، زیرا كسي كه نزد پزشکان متعددي برود، بسيار احتمال دارد كه در معرض خطاي هر یک از آنها واقع شود، اما یک طبيب خطایش در جنب صوابش بسيار اندک باشد".

البته این تفکر ارزشمند و داراي قدمت، متاسفانه به دلایل متعددي در كشورمان تا زمان معاصر اجرایي نشده بود.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت علمی پزشک خانواده و نظام ارجاع - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت علمی پزشک خانواده و نظام ارجاع - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین