پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید  درمان نگهدارنده یعنی جایگزین نمودن مصرف مواد مخدر غیر مجاز مانند هروئین و تریاك با داروهاي داراي خواص مشابه، طی

سه دهه اخیر بصورت یکی از سنگ بناهاي عمده درمان اعتیاد درآمده است. در این روش، داروئی که داراي خواص معین افیونی

است بصورت کنترل شده به معتادان عرضه میگردد و بیماران بجاي مصرف مواد مخدر غیر مجاز به مصرف این مواد میپردازند.

بوپرنورفین ،(Methadoneا)ز جمله داروهائی که بعنوان درمان نگهدارنده از اقبال زیادي برخوردار شده اند میتوان از متادون

و سولفات مورفین نام برد

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت علمی تنتور اپیوم - 60 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین