پاورپوینت علمی بهداشت درحوادث و سوانح - 67 اسلاید

پاورپوینت علمی بهداشت درحوادث و سوانح - 67 اسلاید

پاورپوینت علمی بهداشت درحوادث و سوانح - 67 اسلاید

پاورپوینت علمی بهداشت درحوادث و سوانح - 67 اسلاید

پاورپوینت علمی بهداشت درحوادث و سوانح - 67 اسلاید

پاورپوینت علمی بهداشت درحوادث و سوانح - 67 اسلاید

پاورپوینت علمی بهداشت درحوادث و سوانح - 67 اسلاید

پاورپوینت علمی بهداشت درحوادث و سوانح - 67 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت علمی بهداشت درحوادث و سوانح - 67 اسلاید  بررسي وضعيت تغذيه ومشکلات اساسي آن :

اگر چه گاهي به نظر نمي رسد که در شرايط بحراني ، به عنوان امداد تغذيه اي بتوان جز توزيع سريع مواد غذايي کم يا کافي در ميان جمعيت بلا زده کار ديگري انجام داد ليکن نبايد از نظر دور داشت که باز گرداندن وضعيت بحراني به حالت عادي ممکن است در زمان بسيار کوتاه ميسر نشود ودر اين ميان گروههاي آسيب پذير دچار مشکلاتي شوند که جبران آنها ميسر نباشد به طور خلاصه از شاخص هاي زير در بررسي هاي فوري مي توان بهره گرفت:

.1اندازه کيري دور بازو نزد کودکان 1 تا 5 ساله ( اندازه طبيعي ومطلوب 16 سانتي متر و کمتر از 14 نشان دهنده سوء تغذيه )
خرید آنلاین