پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

به دنبال بحران هویّت جوان گرفتار احساس بیگانگی (تنهایی و جدایی) کرده، به دنبال اشتغال‌های بی هدف می‌رود و چون نقش مؤثّری برای خویشتن نمی‌یابد خود را به هر موضوعی که در دست‌رس اوست مشغول نموده و انرژی‌اش را صرف می‌کند؛ مانند مکالمات بی‌هدف تلفنی، همراهی کردن دوستان در کشیدن سیگار و... . در این حال به دلیل فقدان هویّت همیشه منتظر است تا دیگران برایش تصمیم بگیرند و شخصیت قایل شوند. ابتکار و خلّاقیت و عمل از دستش خارج شده و سر رشته‌ی زندگی اش را به دیگران می‌سپارد؛ یعنی دارای شخصیتی منفعل می‌گردد.

هم چنین لازم است بدانیم که نوجوان به هنگام بحران هویّت، در سه مورد یا بیشتر از موارد زیر دچار تردید و شک است:
1ـ اهداف بلند مدّت؛ 2ـ انتخاب شغل؛ 3ـ الگوی رفتاری؛
4ـ رفتار و تمایل جنسی؛ 5ـ تشخیص مذهبی؛
6ـ نظام ارزش‌های اخلاقی و 7ـ تعهد گروهی.
یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های هر فرد، دوران بلوغ است. بلوغ مرحله‌ای از رشد است که برای همه‌ی نوجوانان اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل می‌شود و دین پژوهان و روان‌شناسان تعبیرهای مختلفی از این دوره که حاکی از اهمّیت و حسّاسیت آن است، بیان کرده‌اند. تعابیری هم چون: دوران عدم انطباق، تب عقل، گره کور بین کودکی و پیری، موجی خروشان در اقیانوس زندگی، تولّدی دوباره، دوره‌ی کشف هویّت، ولادت دوم و... .

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت علمی نوجوانی - 40 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین