پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مراحل فرآیند استخدام:
مطمئن میشوید که این شغل هنوز مورد نیاز است.
بازنگری نتایج حاصل از آن شغل و در نظر گرفتن ویژگیهای آن.
در نظر گرفتن معیارهای انتخاب با دقت.
ایجاد آگهی برای سمت خالی در داخل و خارج سازمان.
بازنگری درخواستها و تهیه فهرست کوتاه در مورد مصاحبه.
مصاحبه با متقاضیان.
انتخاب فرد مناسب.
اهداف منابع نیروی انسانی :
کمک مثبتی برای شما و افرادی که به شما و سازمان گزارش میدهند.
از گسترش مشکلات جلوگیری کند.
در صورت بروز مشکل، آنها را به ساده ترین و بی دردسرترین
روش ممکن حل کند.

مراحل پیش بینی نیازهای منابع انسانی :
بازنگری عوامل
گرداوری اطلاعات درباره این عوامل
توجه به وقایع گذشته
توجه به علت و معلولها
بازنگری فرضیات خود که در آینده رخ میدهد.
برنامه ریزی نتایج بدست آمده.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت علمی مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین