پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید

پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

او در نظامیه بغداد ونیز مدرسه مستنصریه علوم شرعی را از ابوالفرج بن جوزی دوم که از سال 631 ه.ق مدرس مدرسه مستنصریه بغداد بود و مذهب حنبلی داشت،فرا گرفت و در هنر نویسندگی و شاعری نیز به مقام شایسته ای دست یافت،در بلاد مهم دنیای ان روز به سیاحت پرداخت و با طبقات مختلف بسر برد و با اخلاق و روحیات و آداب و رسوم ملل مختلف اشناشد و در زمینه مردم شناسی تجربه ها و اندوخته های گرانسنگی بدست آورد.
وی به شام،مصر،حجاز،هند،روم،بیت المقدس،حلب،طرابلس،یمن،افزیقای شمالی،و...سفر کرد و از راه تجربه مستقیم جهان را آزمود ،او در رهآورد سفر های خود را اینچنین یاداور می شود:
دراَقصای گیتی بگشتم بسی بسر بردم ایام با هر کسی
تمتع به هر گوشه ای یافتم زهر خرمنی خوشه ای یافتم

 

سعدی پس از کسب علم و ادب و اخلاق و مسافرت های پی در پی و تمامل در خلقیات و رفتار مردمان؛در سال 655 ه.ق. به شیراز باز گشت.سعدی وقایع سیاسی،فرهنگی و اجتماعی دوران فتنه ،یعنی قرن هفتم راکه از پر حادثه ترین دوران تاریخ است،تجربه کردوتهاجم خونبارو ویرانگرمغولان بر ایران که می رفت علم و ادب واخلاق را به بوته فراموشی بسپرد از نزدیک مشاهده نمودوهنچنین خاطره اندیشمند و فیلسوف بزرگ خواجه طوسی که توانست فتنه انگیزی مغولان را با ژرف اندیشی تا حدودی مهار نماید و جان عالمان را از بر تیغ اخته جنگاوران مغول برهاند ،هنوز در سینه داشت


.گلستان: این اثر ارزشمند تربیتی و اخلاقی ره اورد سفرهای سعدی،و نمایشی از دوران زندگی او،وبیانگر وضع اجتماعی و آداب و رسوم آن روزگار است.این کتاب از دوران زندگی او،وبیانگر وضع اجتماعی و اداب و رسوم ان روزگار است.این کتاب از لحاظ هنر نویسندگی و جذاب بودن اثری ممتاز است،ازاینرو قرن هاست که نه تنها برروح و دل ایرانیان ،بلکه برجان جهانیان تاثیر گذارده است و از آغاز تدوین تاکنون برای تدریس،تادیب و مطالعه مورد استفاده قرار گرفته و از الفاظ و مطالب آن در نوشتار و گفتار مردمان پیوسته استفاده شده است.

 

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت علمی مبانی و آرای تربیت سعدی - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین