پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت - 37 اسلاید

پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت - 37 اسلاید

پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت -  37 اسلاید

پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت

پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت

پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت

پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت

پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت

پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

کارکرد و وظایف حسابداری مدیریت
The Managerial Accounting Function
فراهم کردن اطلاعات برای هزینه یابی محصولات و خدمات (costing)
فراهم کردن اطلاعات برای طرح ریزی و تصمیم گیری
(Planning & Decision Making)
فراهم کردن اطلاعات برای ارزیابی عملکرد
(Performance Evaluation)

 

اطلاعات برای:
تعیین قیمت تمام شده محصولات و خدمات
فراهم کردن اطلاعات برای هزینه یابی محصولات و خدمات
با استفاده از روشهایی مانند:
هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
هزینه یابی هدف (Target Costing)
Costs of Quality


اطلاعات برای:
تصمیم گیری
محاسبه نتایج مالی جایگزینها (alternatives) و مشاهده تفاوت هزینه ها در جایگزینهای مختلف.

حسابداری مدیریت با ثبت و گزارش قیمت تمام شده و هزینه های تاریخی ارتباط اندکی دارد و در مقابل بر پیش بینی و تخمین هزینه های آتی تمرکز بیشتری دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت است

برای دانلود کل پاورپوینت علمی مقدمه ای بر حسابداری مدیریت از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین