پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت و نامشهود - 77 اسلاید

پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت و نامشهود - 77 اسلاید

پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت  و  نامشهود - 77 اسلاید

پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت  و  نامشهود

پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت  و  نامشهود

پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت  و  نامشهود

پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت  و  نامشهود

پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت  و  نامشهود

پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت  و  نامشهود

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دارایی های ثابت مشهود به سه طبقه تقسیم می شود :
دارایی های مشهود قابل استهلاک.
این دارایی ها دارای عمر محدود بوده و قابل استهلاک می باشد.
دارایی های مشهود استهلاک ناپذیر.
این دارایی ها دارای عمر نامحدود بوده و مستهلک نمی شوند.
دارایی های نقصان پذیر.
این دارایی ها در نتیجه بهره برداری تحلیل یافته و به دارایی های دیگر
مثل مواد یا کالا تبدیل می شود مثل معادن و منابع طبیعی.
ماشین آلات و تجهیزات
قیمت تمام شده ماشین آلات وتجهیزات شامل اقلام زیرمی باشد:
قیمت خرید پس از کسر کلیه تخفیفات تجاری و نقدی.
هزینه حمل و بیمه و بارگیری
حقوق و عوارض گمرکی
هزینه نصب و راه اندازی اولیه
هزینه بازسازی و مرمت ماشین آلات دست دوم خریداری شده
کلیه هزینه هایی که جهت استفاده بهینه لازم و ضروری است
اطلاعات زیر در رابطه با اموال و ماشین آلات دردست است:
الف – زمین :
قیمت خرید زمین ( شامل امتیاز آب و برق ) 200.000
هزینه انتقال مالکیت 15.000
هزینه تسطیح و خاک ریزی 20.000
مخارج تخریب ساختمان قدیمی 18.000
درآمد حاصل از فروش مصالح اسقاط 10.000

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت  و  نامشهود است

برای دانلود کل پاورپوینت علمی حسابداری دارایی های ثابت  و  نامشهود از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین