پاورپوینت علمی مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان - 145 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان - 145 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان - 145 اسلاید

پاورپوینت علمی مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان

پاورپوینت علمی مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان

پاورپوینت علمی مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان

پاورپوینت علمی مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان

پاورپوینت علمی مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان

پاورپوینت علمی مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

روشهاي زمان سنجي مستقيم

عوامل موثر در تعيين درصد بيکاري مجاز

برای تعیین درصد بیکاری های مجاز جداولی وجود دارد.

 فردي
خرید آنلاین