پاورپوینت بیماری ایدز - 115 اسلاید

پاورپوینت بیماری ایدز - 115 اسلاید

پاورپوینت  بیماری ایدز - 115 اسلاید

پاورپوینت  بیماری ایدز

پاورپوینت  بیماری ایدز

پاورپوینت  بیماری ایدز

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

lدر حالي كه كشورهاي پيشرفته جهان در طي چند دهه اخير مشكل بيماريهاي واگيردار  را تا حد زيادي حل كرده و تمامي توان و امكانات خود را براي مبارزه با بيماريهاي غير واگير منجمله بيمارهاي قلبي – عروقي و سرطانها متمركز كرده بودند ، ناگهان در سال 1981 ميلادي (1360 شمسي ) نوعي بيماري عفوني در دنيا پيدا شد كه به سرعت درهمه نقاط جهان گسترش پيدا كرد و اميد به ريشه كني بيماريهاي واگيردار را حتي در كشورهاي پيشرفته تبديل به ياس نمود. اين بيماري كه بصورت يك مشكل عمده بهداشتي  خود را نشان داد ايدز نام دارد .

پاورپوینت  بیماری ایدز

lمرگ و مير ناشي از ايدز در جوانان در كليه كشورهاي جهان بصورت يك مشكل خطر ناك در آمده است. حدود 75تا 90 درصد آلوده به ويروس ايدز در گروه سني 20تا 45سال كه سن تلاش و سازندگي و فعاليت اقتصادي است، اتفاق مي افتد . افزايش ميزان مرگ و مير ناشي از آلودگي به ويروس ايدز و ابتلا به بيماري در جوانان و شير خواران ، طول عمررا در بسياري از كشورهاي جهان كاهش خواهد داد.
lسرايت از راه خون و فراورده هاي خوني:

پاورپوینت  بیماری ایدز