پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق - 33 اسلاید

پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق - 33 اسلاید

پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق - 33 اسلاید

پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق

پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق

پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق

پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق

پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق

پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نقص دیواره بین بطنی((VSD
بر اساس موقعیت در دیواره بین بطنی:
غشایی 80%
عضلانی5-20%

نوع نادری از VSD در کانال دهلیزی بطنی است
این نوع نادر در سندروم داون شایع است.

VSD هایی که در زیر حلقه آئورت است باعث نارسایی آئورت می شوند.

اگر سوراخ کوچک باشد:اندازه و عملکرد بطن راست طبیعی و مقاومت عروق ریه هم طبیعی است.
اگر سوراخ بزرگ باشد:باعث گشادی بطن راست و افزایش جریان خون ریوی می شود.

اگر کوچک باشد مقاومت شریان ریوی طبیعی است و جریان خون از آئورت به گردش خون ریوی منتقل می شود.

اگر بزرگ باشد جریان خون گردش ریوی و در نهایت طرف چپ قلب به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و باعث افزایش بار حجمی بطن چب و احتقان ریوی می شود.


اگر مقاومت عروق ریوی بیش او مقاومت عروق سیستمیک شود:

معکوس شدن جریان خون و جریان خون از شریان ریوی به آئورت سینه ای
سیانوز اندام تحتانی
چماقس شدن انگشتان
طبیعی بودن اندام فوقانی

شایع ترین بیماری مادرزادی قلب
در اثر بد قرار سپتوم بین آئورت وشریان ریوی ایجاد می شود
اَز چهار جز تشکیل شده:

1-سوار شدن آِئورت بر VSD
2-VSD غشایی
3-انسداد مجرای خروجی بطن راست
4-هیپرتروفی بطن راست

TOF با ASD، VSD عضلانی ،قوس آئورت سمت راست و ناهنجاری شریان کرونر

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق است

برای دانلود کل پاورپوینت علمی بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین