پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی - 40 اسلاید

پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی

پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی

پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی

پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی

پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی

پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مفهوم فرسودگی شغلی در سال 1974 برای اولين بار توسط آقای ”هربرت
فرويدونبرگر“ روانشناس آلمانی الاصل (متوفی به سال1993 درامريکا) معرفی شد
فرويدونبرگر فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می داند که به علت از
خود گذشتگی فرد در روش کاری وزندگی و يا ارتباطی که منجر به وصول نتيجه دلخواه
نمی شود به وجود می آيد .کتاب ايشان به نام “ بيشترين هزينه برای بالاترين دستاورد“
به عنوان کتاب مرجع در ارتباط با ”برن اوت“مورد استفاده قرار می گيرد
فرانکن هودر فرسودگی شغلی را برای توصيف سندرمی بکار می برد که شامل
خستگی وکناره گيری از کار است .
گروههاي مستعد ابتلا به فرسودگی شغلی
1- کارکنان فداکارو متعهد به سازمان
افرادی که همواره در صدد کمک به ديگران هستند و برايشان اهميت ندارد که مددجو کيست. بلکه به اين مسئله توجه دارند که مددجويان نيازمند کمک هستند و بايد به آنها رسيدگی شود اين کارکنان با فشار مضاعف گريبانگير هستند . از يک طرف نيرويی از درون آنهان را برای عملکرد بهتر تحريک می کند و از سوی ديگر مراجعان آنان را تحت فشار قرار میدهند . اگر اين عوامل فشار آور به عوامل فشار زای سازمانی اضافه شود فرد متعهد به سازمان ، به سوی فرسودگی شغلی هدايت می شود
3-افراد سلطه طلب
اين گروه نياز زيادی دارند که ديگران را کنترل کنند و معتقدند هيچ کس نمی تواند کارها را به خوبی آنان انجام دهد . به اين دليل است که افراد سلطه طلب سعی می کنند ديگران را از آموزش های لازم برای انجام کار عقب نگهدارند . سلطه جويی اين افراد اثرات منفی روی سازمان می گذارد و منجر به نگرش منفی و بدبينی و تنفر افراد سازمان می شود و از آنجايی که افراد سلطه جو در تمام امور سازمان دخالت ميکنند به تدريج دچار فرسودگی شغلی می شوند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی است

برای دانلود کل پاورپوینت علمی علائم فرسودگی شغلی از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین