پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله - 140 اسلاید

پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله - 140 اسلاید

پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله - 140 اسلاید

پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله

پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله

پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله

پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله

پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله

پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله

پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

الزام های عملی توسعه گروه
بازخورد( بازخوردهای مشخص تر، دقیق تر، بیشتر و بازخوردهای مثبت با توسعه گروه)

سبک های رهبری ( رفتارهای رهبری فعال، تهاجمی،دستوری، ساختاریافته و کارمحور در اوایل شکل گیری گروه و رفتار رهبری حمایتی، مردم سالار، غیرمتمرکز و مشارکتی در مراحل بعدی چرخه حیات گروه)
تعداد مناسب اعضای گروه
هرچه تعداد اعضاء گروه بیشتر باشد، مشارکت افراد در گفتگوها نامتعادل تر خواهد بود.
بهره جویی از خلاقیت افراد در گروه های 7 نفره ،حداکثر ودر گروه های بیش از 10 نفر حداقل است.
میزان خطا با افزایش تعداد افراد گروه ، کاهش می یابد.
هزینه های سازمان در گروه های بیش از 7 نفر افزایش می یابد.
مشکلات گروه های زوج بیشتر از گروه های فرد است .
اثربخشی گروه
گروه اثربخش گروهی است که سطوح عالی عملکرد کاری و حفظ و نگهداری نیروی انسانی را طی زمان کسب کند.
از جنبه عملکرد کاری رسیدن به هدف های عملکردی در کوتاهترین زمان ممکن با نتایج کاری عالی
از جنبه حفظ و نگهداری نیروی انسانی اعضای آن به اندازه کافی از کارها و روابط میان فردی خود رضایت داشته و به طور مستمر با یکدیگر خوب کار کنند.

هرچه ورودی گروه بهتر باشد احتمالاً اثربخشی گروه بیشتر خواهد بود.
ورودی گروه شامل : محیط سازمانی ، ماهیت کار ، ویژگی های اعضاء ، اندازه گروه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله است

برای دانلود کل پاورپوینت علمی روش های کار تیمی و حل مسئله از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین