پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و همگنی بتن سبک EPS -بیست و سه اسلاید

پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و همگنی بتن سبک EPS -بیست و سه اسلاید

پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و  همگنی بتن سبک  EPS	 -بیست و سه اسلاید

پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و  همگنی بتن سبک  EPS

پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و  همگنی بتن سبک  EPS

پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و  همگنی بتن سبک  EPS

پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و  همگنی بتن سبک  EPS

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

√ اهمیت بتن سبک

 

√  انواع بتن سبک از نظر کاربرد

 

√  انواع بتن سبک غیر سازهای

 

بتن سبک EPS

 

تحقیق انجام شده در مورد بتن EPS

 

بتن سبک با استفاده از ایجاد هوا در داخل بتن

بتن کفی:       ترکیب سیمان + ماسه + کف

بتن گازی:     ترکیب سیمان + آهک + پودر آلومینیوم + ماسه

(بلوک های هبلکس و سیپورکس)

چگالی هر دو بتن بین  k

پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و  همگنی بتن سبک  EPS

g/m3 800-400 میباشد.

بتن سبک EPS

با توجه به نیاز روز افزون  به سبک سازی و کاهش مصرف انرژی در ساختمانها، استفاده از بتن سبک غیر سازهای جهت جایگزینی به جای مصالح سنتی مثل سفال جهت جداسازی فضاها در کشور با توجه به حذف یارانهی انرژی رونق پیدا کرده است. یکی از انواع بتن سبک غیر سازهای، بتن EPS میباشد.

پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و  همگنی بتن سبک  EPS

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و  همگنی بتن سبک  EPS است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و  همگنی بتن سبک  EPS از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


خرید آنلاین