پاورپوینت علمی بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی بیماری تورم عفونی بینی  و نای گاو - 20 اسلاید

پاورپوینت علمی بیماری تورم عفونی بینی  و نای گاو

پاورپوینت علمی بیماری تورم عفونی بینی  و نای گاو

پاورپوینت علمی بیماری تورم عفونی بینی  و نای گاو

پاورپوینت علمی بیماری تورم عفونی بینی  و نای گاو

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

¡طی دهه 1950 در ایالت متحده نیاز روز افزون به پروار بندی در مقیاس وسیع وظهور نوعی سندرم جدید به نام رینوتراکئیت عفونی گاو شد،کمی بعد یک هرپس ویروس را از مبتلایان به این بیماری جدا شده از گاوهای مبتلا به بیماری رینو تراکئیت عفونی فرج و واژن در ایالات متحده شرقی نشان داد که این ویروسها با هم فرقی ندارند اکنون دریافته اند که هرپس ویروس1 گاو وبیماریهای ناشی از ان در سراسر دنیا وجود دارد.
خرید آنلاین