پاورپوینت علمی ارزيابي زيست محيطي سدها - 27 اسلاید

پاورپوینت علمی ارزيابي زيست محيطي سدها - 27 اسلاید

پاورپوینت علمی ارزيابي زيست محيطي سدها - 27 اسلاید

پاورپوینت علمی ارزيابي زيست محيطي سدها

پاورپوینت علمی ارزيابي زيست محيطي سدها

پاورپوینت علمی ارزيابي زيست محيطي سدها

پاورپوینت علمی ارزيابي زيست محيطي سدها

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

از ميان متغيرهايي كه بايستي جهت مراقبت و پايش انتخاب و مدنظر قرارداده شوند ؛ مي توان به بارش , حجم آب ذخيره شده ، حجم سالانه رسوبات وارد شده ، كيفيت آب خروجي از سد ، ميزان توليد سولفيد هيدروژن و متان در آب پشت سد ، نمونه برداري ليمنولوژيكي از گياهان ميكروسكوپي و مايكروسكوپي ، حيات وحش و گونه هاي آبزيان ، تغييرات پوشش گياهي ، بهداشت عمومي و ناقلان امراض ، مهاجرتهاي داخلي و خارجي و نظاير آن اشاره نمود .
خرید آنلاین