پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب - 52 اسلاید

پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب - 52 اسلاید

پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب - 52 اسلاید

پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب

پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب

پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب

پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

 تعدادی از اسلاید ها به زبان انگلیسی است

بیماری های مادرزادی قلب
تعریف: به هرگونه اختلال ساختمانی یا فونکسیون دستگاه کاردیوواسکولر که در هنگام تولد وجود دارد حتی اگر با تأخیر تشخیص داده شده است (1)
پری والانس:
بیماری های مادرزادی قلب در 8/0-5/0 درصد از متولدین اتفاق می افتد. انسیدانس آن در کودکان مرده بدنیا آمده (still borns) حدود 4-3 درصد، سقطها 25-10 درصد، شیرخواران نارس (حدود 2 درصد به جز PDA). انسیدانس کلی شامل پرولاپس دریچه میترال، PDA نوزادان نارس و دریچه آئورت دولتی، Bicuspid که در 2-1 درصد بالغین وجود دارد) نمی شود (2) دیس ریتمی مادرزادی چون long QT syndrome, WPW جز این انسیدانس نیستند (3) در جدول 1-417 توزیع فراوانی ضایعات اصلی مادرزادی قلب آمده است (2).

اتیولوژی:
علت اکثریت بیماریهای مادرزادی قلب ناشناخته است و امروز بیشتر روی نظریه اساس ژنتیک تأکید می کنند (2) ولی تاکنون فقط در 25 درصد موارد عامل ژنتیک شناخته شده است به همین علت هنوز نظریه مولتی فاکتوریال دارای قوت بالائی است یعنی ترکیبی از زمینه ژنتیک و محرک های محیطی در ایجاد CHD، نقش عمده را بر عهده دارند. یک درصد کوچکی از ضایعات مادرزادی قلب مربوط به اختلالات کروموزومی است به ویژه در تری زومی 21، 13، 18 و سندرم ترنر، که به ترتریب در 50 درصد، 100درصد، 90 درصد و 40 درصد موارد CHD وجود دارد. فاکتورهای ژنتیکی دیگر هم مهم است مثلاً VSD نوع سوپراکریستال در نژاد آسیائی شایع تر است (2). اکثریت بیماریهای مادرزادی بین روزهای 18 و 50 بارداری اتفاق می افتد (3). در جدول 1-13 سندرم ها و بیماریهای مادرزادی همراه را بیان نموده است.
در جدول 2-13 تظاهرات قلبی بیماریهای سیستمیک آمده است (3).

پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب

 

پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب

 

عوامل محیطی:
4-2 درصد موارد بیمار های مادرزادی قلب ناشی از عوامل محیطی شناخته شده یا حالات جانبی مادری و یا اثرات جانبی تراتوژن هاست. این حالات شامل دیابت ملتیوس مادر، فنیل کتونوری، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، سندرم سرخجه مادرزادی و مصرف داروهائی چون (لیتیم، اتانول، وارفارین، تالیدومید، آنتی متابولیت ها، داروهای ضدتشنج) (2).
جدول 1-24 داروهای كه حدس می شود باعث مالفورماسيون های قلبی در فتوس می شود (4).

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب است

برای دانلود کل پاورپوینت علمی بیماری های مادرزادی قلب از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین